Hej Göran! Du har en stor poäng med ditt resonemang! Att ta nya tag och titta framåt. Det är så lätt att sitta kvar och tro att allt måste komma igen och bygga förväntningar på historien. Vilka marknader och länder är mest intressanta nu och framöver?

För att få en bra genomgång, som också följer dagens lagar om finansiell rådgivning, behöver du ta kontakt med en rådgivare. Jag kan alltså inte ge dig ett detaljerat råd utan det krävs en genomgång av hela din ekonomi och vilket risktagande du är villig att ta.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank