När du säger skattefördelar antar jag att du tänker på avdragsrätten. Man ska också ta hänsyn till att avkastningsskatten på pensionssparande är lägre än kapitalskatten på vanligt sparande. Men det kanske du redan har tänkt på. Självfallet kan man spara på egen hand! Mitt råd är att göra både och. Spara i någon form som gör att du kan få utbetalningar under en lång tid, livsvarigt eller under en 20-årsperiod så att du förstärker din pension. Ha sedan ett fritt sparande som du kan ha att ta av när du vill och behöver. Du får både valfrihet och trygghet på det sättet.

Olika fördelar med det avdragsgilla sparandet:

1. Pengarna är verkligen avsatta för sitt ändamål. De är bundna och går inte att ta ut för något som kan verka mer lockande för stunden. Detta är förstås samtidigt en nackdel om du får en förändrad livssituation eller helt enkelt regelverket ändrats till det sämre och du skulle vilja flytta sparandet till annan sparform.

2. Till försäkringssparande kan du knyta olika försäkringsinslag. Det kan vara garanterad utbetalning, garanterat efterlevandeskydd, premiebefrielseförsäkring. Ska prisjämföras med alternativa försäkringar.

3. Det finns nya typer av pensionsförsäkringar med värdetillväxt som garanteras successivt, som kan vara attraktiva som sparform.

4. Inom individuellt pensionssparande IPS, kan man spara i aktier i depå och slippa deklarera och skatta för vinster/förluster.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank