Effektiv ränta tar utöver eventuella avgifter hänsyn till hur ofta man betalar ränta till långivaren. Om du skulle betala hela årsräntan i slutet av året skulle den effektiva räntan också vara 2,15 men nu när betalningen görs efterhand i förväg innan året är slut blir den effektiva räntan högre. Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra den totala kostnaden för olika lån då även eventuella uppläggningsavgifter och aviavgifter ingår. Här kan du läsa mer om effektiv ränta.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank