Hej Sven!
När du säger jämföra bolag antar jag att du menar tjänstepension och valet av försäkringsbolag. Du ska ju först välja om du vill ha fondförsäkring eller traditionell försäkring. Väljer du fondförsäkring behöver du undersöka vilka olika fonder du kan välja mellan. Ett brett utbud är att föredra om du vill vara mer aktiv och byta ibland. Hur fonderna har gått historiskt är ju ingen garanti för framtiden, men undersök ändå på en jämförsajt vilken rating olika fonder får, t.ex. på sajten Morningstar.

Väljer du traditionell försäkring kan du undersöka hur utvecklingen har varit av återbäringsräntan, vilken speglar hur bra förvaltning man haft, konsolideringsnivå och solvensgrad (ordförklaring finns på försäkringsbolagens hemsida) för att veta om man klarar att leverera återbäring eller om man måste hålla igen på risk. Då måste kanske bolaget placera i räntepapper och kan inte få draghjälp av aktieplaceringar och ev börsuppgång i lika hög grad. Titta även på hur man fördelar olika placeringar mellan aktier, räntor och fastigheter.

Vilken mix tror du själv är den bästa framöver? Vilken placeringsfilosofi har bolaget?
Egentligen är det bra att också ha koll på vilka personer som förvaltar placeringarna både vad gäller fonder och traditionella förvaltning. Är de marknadens bästa?

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank