9 JUNI KAN DU KOLLA OM DU FÅR PENGAR TILLBAKA
Med e-legitimation kan du från 9 juni kolla på ditt skattekonto på Skatteverkets hemsida och se om du kommer att få pengar insatta på ditt bankkonto i juni. Har du deklarerat elektroniskt och anmält ditt bankkonto för skatteåterbetalning senast 4 maj finns chans att du får tillbaka eventuell överskjutande skatt redan nästa vecka.

Tips på vad du kan göra om du får pengar tillbaka på skatten
Har du inget buffertsparande tycker jag att du ska spara pengarna. Alla behöver ha en buffert för både förutsedda och oförutsedda utgifter.

Pengar du har behov av de närmsta fem åren sparas bäst på ett sparkonto med bra ränta och helst utan uttagsavgift. Öppna ett sparkonto och döp det till exempelvis semesterkontot, julklappskontot eller något annat som du vet att du behöver pengar till.

Är din buffert tillräcklig, gör något trevligt för en del av pengarna och använd resten till att amortera på eventuella lån. Att betala av på lån är kanske inte så kul men det är en bra sparform. Du sänker framtida räntekostnader.

Amorterar du redan tillräckligt och kan avvara pengarna i mer än fyra – fem år tror jag på sparande i investmentbolag eller breda aktiefonder med låga avgifter. När du sparar i aktier eller aktiefonder finns chans till bra avkastning men du måste vara medveten om att du alltid riskerar att inte få tillbaka hela ditt sparkapital. Är det ett stort belopp kan det vara bra att dela upp det och sätta in vid olika tillfällen.

När kommer skattepengarna?
Belopp under 100 kronor betalas inte ut. Beloppet står kvar på ditt skattekonto. Du som har anmält bankkonto och har deklarerat elektroniskt kan få pengar tillbaka redan vecka 24. Men är du näringsidkare får du vänta på att få pengar insatta på kontot ända till vecka 49 eller på en utbetalningsavi vecka 50. Om du inte är näringsidkare, inte hört något från Skatteverket och inte får pengarna i juni får du tillbaka dina pengar i början av augusti. Har du anmält vilket konto pengarna ska betalas ut till får du pengarna insatta vecka 32. Har du inte anmält något konto får du en utbetalningsavi vecka 33. Du som har fått förfrågningar från Skatteverket kan få vänta på att få dina pengar insatta på konto vecka 37 eller på en utbetalningsavi vecka 38.

Jämka om du köper hushållsnära tjänster eller brukar få pengar tillbaka
Ska du få pengar tillbaka är du naturligtvis glad för det men jag tycker det är mycket bättre att redan från början bara betala in så mycket som krävs. Då har man mer pengar att röra sig med eller spara och få ränta på pengarna även under inkomståret. Den som begär skattereduktion för hushållsnära tjänster, pensionssparar, har avdrag för exempelvis räntekostnader eller resor till och från arbetet betalar ofta för mycket i skatt när arbetsgivaren drar skatt på lönen enligt tabell.

Det överskottet betalar Skatteverket ut i samband med slutskattebeskedet. Det kan naturligtvis kännas bra att få pengar tillbaka på skatten men om beloppet är stort och det inträffar varje år, rekommenderar jag dig att i stället begära ”jämkning” eller som Skatteverket numera kallar det ”ändrad beräkning av skatteavdrag”. Det är enkelt och om du har en elektronisk legitimation (som du skaffar hos din Internetbank), kan du ansöka om jämkning på Skatteverkets hemsida.

Har du ingen elektronisk legitimation kan du skriva ut blankett SKV 4302 på www.skatteverket.se eller beställa den på Skatteverkets servicetelefon 020-567 000 (från mobiltelefon ska du ringa 08-764 92 00). På telefon beställs blanketten med direktval 6501. Skatteverkets beslut lämnar du sedan till din arbetsgivare som därefter drar mindre i skatt varje månad. Då kan du ta hand om dina pengar själv och få ränta på dem redan från början.

Hos Skatteverket får du ingen ränta under inkomståret men mellan 13 februari i år och till 31 mars fick du ränta på pengarna. 1 april 2009 sänktes den s.k. basräntan till 0 procent och därför har du inte fått någon ränta sedan dess. När någonting förändras som exempelvis under senare tid när räntan sjunkit drastiskt är det viktigt att du som har begärt jämkning gör en förnyad ansökan med korrekta uppgifter. Du riskerar annars att få betala restskatt nästa år för att du nu kanske betalar för lite skatt då dina räntekostnader är lägre än vad du angav när du sökte jämkning av skatten.

Ett annat alternativ är att spara själv så att du har pengar att betala eventuell restskatt. Ungdomar som tjänar under 18 200 kronor i år betalar ingen skatt men de måste för att slippa skatteavdrag skriva ut ett intyg som lämnas till arbetsgivaren. Intyget (SKV 4301) och broschyr om skattebefrielse eller jämkning för studerande heter SKV 430.

Betala in eventuellt underskott över 30 000 kronor nu så slipper du ränta
Du som har sålt fastighet, aktier eller fonder med vinst eller äger en fastighet men inte har några avdrag betalar ofta för lite i skatt. Underskottet behöver inte betalas förrän ca tre månader efter att du fått slutskattebeskedet. Senaste dag finns angivet på slutskattebeskedet. På underskott överstigande 20 000 kronor tillkommer ränta från 12 februari och på belopp därunder från 2 maj. 1 april sänktes basräntan till 0 procent och därför är det just nu endast ränta på belopp överstigande 30 000 kronor. Räntan på skuldbelopp över 30 000 kronor är just nu 1,25 procent. Räntan är inte avdragsgill och det innebär att den motsvarar en normal låneränta på 1,8 procent. I ”Skattekontobroschyren”, SKV 408, kan du läsa mer om hur skattekontot fungerar och vilka uppgifter som ska finnas med när du sätter in pengar på ditt skattekonto. Broschyren kan beställas eller hämtas på www.skatteverket.se.

Kolla ditt skattekonto på Internet!
Alla har ett eget skattekonto. Skaffa dig en e-legitimation så kan du se ditt skattekonto på www.skatteverket.se. Har du ännu inte anmält till vilket bankkonto du vill ha eventuell överskjutande skatt? Fixa det direkt, så får du pengarna snabbare nästa år. Med e-legitimation kan du i anslutning till ditt skattekonto anmäla till Skatteverket vilket bankkonto du vill ha pengarna insatta på. Under fliken ”Deklarera 2009” finner du information om skattekontot och hur du gör om du vill anmäla ditt bankkonto.

Om du inte vill anmäla kontot på nätet får du skicka en blankett. Blanketten SKV 4802 kan du fylla i, skriva ut på nätet och skicka in till ditt bankkontor eller Bankgirot. Blanketten ”Anmälan om skatteöverföring till bankkonto (SKV 426) går att beställa på Internet och på telefon 020 – 567 000 via direktval 6705. Vill du läsa mer om hur skattekontot fungerar kan du beställa eller läsa broschyren SKV 408, Skattekontobroschyren på www.skatteverket.se.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank