När du sparar är det bra att inte lägga alla ägg i samma korg. Strukturerade produkter kan du ha tillsammans med andra sparformer för att få en sådan riskspridning. Vilka marknader du ska välja i olika tidpunkter beror på vad du själv tror kan bli bäst. Vilken utgivare av SPAX du ska välja beror på hur du bedömer deras förmåga. Hur har de lyckats tidigare?

Det kan också vara bra att ta reda på hur andrahandsmarknaden ser ut. Fördelen med just Swedbanks SPAX är att man har en mycket väl fungerande andrahandsmarknad. Det är en fördel om du vill vara aktiv i ditt sparande.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank