Pensionsspara avdragsgillt eller ej? Därom tvistar även de insatta!

Jag hävdar att ingen kan ge ett glasklart svar på frågan eftersom skatteregler påverkar resultatet och skatteregler är, som vi vet, lätta för politiker att ändra på. Den som pensionssparar på 20, 30 års sikt kan knappast avgöra vilka skatter som ska betalas då. Jag kan inte avråda någon från att spara avdragsgillt bara för att marginalskatten just i år är väldigt mycket lägre för löntagare än pensionärer i vanliga inkomstlägen. I långa loppet kan det bli det bästa sparandet. För att minska det egna risktagandet är det ändå bäst att spara på flera olika sätt: avdragsgillt, i vanligt sparande och genom amorteringar.

Idag är det alltså så att jobbskatteavdraget har sänkt marginalskatten rejält för löntagare som ligger under inkomstgränsen för att betala statlig skatt. Men för pensionssparandet finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till, avkastningsskatten. Den skatten är lägre än vanliga kapitalskatten. Det innebär att den uppväger till viss del att marginalskatten kan vara högre vid uttag än när man sparar. Tidigare var det svårt att hamna i ett sämre läge med avdragsgilla sparandet. Med dagens jobbskatteavdrag är det än mer avhängigt vilken avkastningsnivå man får för att det ska bli fördelaktigt. Ju längre tid man sparar på desto större anledning finns att välja det avdragsgilla sparandet.

Slutsatsen blir därför att den som ska spara på lång tid kan välja att spara avdragsgillt, medan den som inte har så lång tid till pension, 10 - 15 år, hellre ska välja en annan sparform. Men det beror också på hur aktiv man vill vara. Ju oftare man byter fonder/aktier desto bättre är det med det avdragsgilla sparandet.

Jag vill också höja ett varningens finger till politikerna! Eftersom detta är ett bundet sparande ska man inte gå in och peta i reglerna och försämra för spararna. Det är ett sparande som regelbundet ger pengar till statskassan genom avkastningsskatten, så det är inte bara uppskjuten skatt det handlar om, sånt som finansministern ogillar. Det är väl också bra för samhället, att individerna faktiskt ökar på sin egen trygghet och samtidigt bidrar till kapitalbildningen? Eller? Är det inget som politiker vill? Att vi sparar?

Politiker – ge oss klara besked om vad ni egentligen vill! Är det ett bra sparande, ge oss då också den signalen i handling, till exempel med sänkt avkastningsskatt till den förra nivån, nio procent tror jag den var! Ogillar ni rätten till avdrag kan det finnas anledning att ta fram en ny smart sparform för pensionen med någon form av sparstimulans! Jag tror att många vill ha en sparform som ger regelbundna utbetalningar.

Klara spelregler är faktiskt det långsiktiga sparandets bästa vän!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank