Läget på räntemarknaderna och bankernas upplåningskostnader följer inte just nu varandra på samma sätt som de gjorde tidigare. Kostnaden för ett 1-månaderslån är mycket högre än vad STIBOR-räntan är och är inte längre intressant för dig som kund. Det kan du också se av att det inte erbjuds några nya 1-månaderslån idag.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank