Under nedgången på börsen förra året var kapitalförsäkring ett riktigt dåligt alternativ. Du fick betala avkastningsskatt och kan inte använda förlusterna för kvittning, som du får göra i den vanliga depån.

Vad som är bäst beror i framtiden helt enkelt på hur det går för dina fonder. Går kurserna upp med i genomsnitt mer än 4-5 procent är kapitalförsäkring bäst, om det är en internetdepå utan årsavgift. Du har där en avkastningsskatt men inte den 30-procentiga vinstskatten som i en vanlig aktiedepå.

Att ha två depåer som du har kan vara ett sätt att sprida riskerna mellan två olika system. I den vanliga depån får du hoppas på uppgångar som gör att du kan sälja med vinst och samma år sälja annat med förlust, så att du kan kvitta.

Anders Andersson, Driva Eget