Beskedet du får från Skatteverket ska du lämna till din arbetsgivare som då drar skatt efter din lön minskad med det belopp som Skatteverket har angett på beskedet. Om uppgifterna som du har fyllt i vid ansökan om jämkning ändras kan du alltid begära en ny beräkning av förändrad skatt hos Skatteverket.

Har du en elektronisk legitimation (som du skaffar hos din Internetbank), kan du enkelt ansöka om jämkning på Skatteverkets hemsida. Baserar sig jämkningen på exempelvis för hög räntekostnad jämfört med verklig kostnad så riskerar du att få restskatt. Antingen begär du då en ny jämkning eller sparar så att du klarar att betala eventuell restskatt.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank