Hej William,

Jag är ingen expert på området, men Länsförsäkringars chefsekonom tror på Kina och Indien och ser även potential i Ryssland. Men återhämtningen i Ryssland efter finanskrisen kan bli en långsam process och beror också till stor del på hur oljepriset kommer att utvecklas.

Självklart måste man vara medveten om att risken är hög för sparande baserat i samtliga dessa länder och därför är det viktigt att sprida sina sparpengar i fler geografiska områden.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar