Hej, två år är en kort tid att spara för att få en bra pension. Sparar du till exempel 3 000 kronor per månad så hinner du spara ihop 72 000 kronor. Om du får 3 procents avkastning har du ett sparkapital på drygt 74 000 kronor. Vill du efter två år ta ut sparkapitalet under fem år får du runt 1 200 kronor per månad efter skatt.

Generellt är det bra att börja spara så tidigt som möjligt för sin pension. På det sättet behöver du inte lägga undan så mycket per månad och du hinner få bra avkastning på ditt sparande.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar