Hej Stefan!
Fördelen med kapitalförsäkring är att man inte behöver deklarera försäljningar och därmed inte heller behöver skatta av vinster. Skatten består i stället av en avkastningsskatt som dras schablonmässigt varje år, oavsett om värdet stiger eller sjunker. För att det ska bli en bra placering krävs en avkastning som är högre än statslåneräntan i genomsnitt över åren och att de dåliga åren inte är alltför många. Det är också en bra sparform om man byter placeringar ofta. Ju oftare du tänker byta fonder desto lönsammare kan det bli jämfört med annan sparform då du inte behöver betala skatt varje gång.

Om en avgift är hög eller inte är svårt att svara på generellt. Som vid alla köp handlar det om vad man får för sina pengar. Kan fonden ge en bättre avkastning än en jämförbar placering är det ju värt pengarna. Tänk på att när du tittar på nuvarande och historisk avkastning så är avgifterna redan avdragna.

Den avgift du nämner verkar hög för att vara en aktiefond, så det måste hänga ihop med att det är en fond med speciell inriktning. Vissa marknader kostar mer än andra att placera på och bevaka. Jag utgår från att du valde en inriktning på fond som du fann lämplig för sparandet till dina barn.

Jämför avgiften på fonden med avgifter på samma typ av fonder hos andra förvaltare för att bilda dig en uppfattning. Utnyttja jämförelsesajter, t.ex. Morningstar.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank