Tack för din fråga Sigvard! Jag har bett bankens låne-ansvariga om ett svar eftersom jag själv inte är insatt i frågan. Så här är bankens bild av räntesättningen:

”Det är tråkigt att du uppfattar oss som inte konkurrenskraftiga eftersom det är vår ambition att alltid ha konkurrenskraftiga räntor över tiden och vår uppfattning är också att vi har det idag. Det innebär inte att vi är billigast på alla löptider utan att vi ligger väl i nivå med övriga banker.

Vi fattar varje dag beslut om våra bolåneräntor och utgår då ifrån flera olika faktorer. En viktig faktor är hur marknadsräntorna förändras, dvs hur det pris vi får betala för att låna upp de pengar som vi sedan lånar ut har förändrats. På samma sätt gör andra banker sin bedömning kontinuerligt utifrån ett antal faktorer. Det finns därför inte en exakt dag då man kan säga att just idag är det dags att ändra räntorna och sedan gör alla banker det. Därmed kan det uppfattas som att vi ibland är först att justera räntorna och ibland senare.

Det är viktigt att komma ihåg att det är hård konkurrens på bolånemarknaden vilket gör att man som enskild aktör inte kan avvika markant i prissättningen utan att det får konsekvenser.”

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank