Säkerhet och hög avkastning hänger sällan ihop. Hög avkastning brukar normalt kräva ett risktagande. Aktiemarknaden har mycket högre risk än räntemarknaden. Väljer ni sparprodukter med hängslen och livrem, t.ex. aktieindexobligationer, kommer ni åt möjligheten som aktiemarknaden kan ge, men utan att riskera att kapitalet faller i värde. Ändå finns risken där att ni inte får någon avkastning alls.

Fem år är en kort tid för sparande i aktiemarknaden. Nu går det inte att ge ett individuellt placeringsråd så här. Regelverken kring rådgivning ställer stora krav på helhetsbedömning, dokumentation osv. Ett allmänt råd kan ändå vara att dela upp sparandet så att ni har en mindre del aktierelaterat, ni har ju viss tid på er om man också räknar med de tre utbetalningsåren. Sparar ni varje månad minskar ni er risk med att välja fel tidpunkt att gå in i marknaden. Ni kan också sätta upp gränser för när ni ska gå in och ur, t.ex. att kursen på en fond gått upp eller ned med viss procent eller att andelen aktiesparande blivit för hög respektive för låg i sparportföljen. Det är ju lättare att starta ett sparande än att dra sig ur i god tid.

Var försiktig med erbjudanden om väldigt hög ränta. En hög ränta är oftast resultatet av att risken anses stor. Även på räntemarknaden kan man förlora sitt kapital om man valt för smal och riskfylld placering, t.ex. köpt en företagsobligation och företaget går omkull. Men se till att det ni sparar på räntemarknaden ändå får en bra ränta.

Sparar ni i räntefond är kort räntefond att föredra idag när räntorna är låga och kan stiga framöver.
Det är stora pengar ni ska spara. På fem år blir det hela 600 000 kronor. Till det kommer en avkastning som helst är högre än inflationen. Ni ska leva på 200 000 kronor, plus avkastningen, per år. Får ni en genomsnittlig avkastning på tre procent mer än inflationen kan ni ta ut 17 300 kronor per månad, räknat i dagens penningvärde och efter skatt. Beloppet kan stiga under utbetalningstiden också. Blir avkastningen 1 procent blir det cirka 16 900 kronor.

Skillnaden blir alltså inte så väldigt stor även om ni skulle lyckas mycket bra med placeringen. Spartiden är så pass kort att ränta-på-räntaeffekten inte blir en hjälp på traven. Lycka till med ert gemensamma sparmål!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank