Här hos Skatteverket https://www.skatteverket.se/
hittar du bra information om hur du ska räkna ut vinst och eventuell förlust vid försäljning av villa. Förbättringsutgifter som exempelvis ny-, till- eller ombyggnad är avdragsgilla de år då de sammanlagt har uppgått till 5 000 kronor. Du får endast göra avdrag för den del av utgiften som har medfört att bostaden är i bättre skick när du sålde den än när du köpte den. Kostnader avseende förbättrande reparationer och underhåll får du endast räkna med för försäljningsåret och de fem föregående åren.

Vinst beskattas med 22 procent och blir det en förlust får ni en skattereduktion med 30 procent på halva förlusten. På blanketten framgår hur ni ska fördela beloppen.

Blanketten hittar du här: http://www.skatteverket.se/download/18.6d02084411db6e252fe80001476/210519.pdf

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank