Är du tjänsteman och har tjänstepensionen ITP eller en variant av ITP? Tjänar du omkring 380 000 kronor per år eller däröver, är född 1971 eller tidigare och är ensamstående eller sambo utan yngre barn, bör du se upp.

I din tjänstepension ingår automatiskt en omfattande efterlevandepension som utbetalas till dina efterlevande ifall du avlider. Om du är ensamstående utan barn under 20 år, finns ingen som kan vara förmånstagare till efterlevandepensionen och du kan inte välja någon annan heller.

Villkoren skiljer sig lite åt beroende av vilken variant av ITP du tillhör och i vissa av tjänstepensionerna kan inte ens sambo vara förmånstagare till efterlevandepensionen utan endast make eller maka samt barn under 20 år. Det kan handla om tusenlappar per månad som du betalar för ett skydd som kanske inte kommer att kunna utnyttjas. Premien till efterlevandepensionen som baseras på din lön, kan du numera välja att lägga på din ålderspension istället. Då kan du meddela på en blankett att premien som betalas till din efterlevande pension ska betalas in på din ITPK, som är en kompletterande ålderspension, istället.

Om din sambo inte kan få del av efterlevandepensionen är det en fördel att koppla till ett återbetalningsskydd till ITPK:n. Då utbetalas värdet ifall du avlider innan du har tagit ut pengarna själv. På det sättet kommer pengarna din sambo till del i alla fall.

Så mitt tips till dig är att kontrollera vad som gäller för dig och om du inte behöver det extra skyddet kan du meddela att premien som du annars betalar automatiskt för efterlevandepensionen ska betalas in på din ITPK. Men om du väljer att ta bort efterlevandepensionen och lägga premien på din ålderspension kan du aldrig byta tillbaka. Men du kan troligen få en bra livförsäkring för samma premie om det skulle behövas i framtiden.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar