- du vet ju inte hur många du får!

Spara i ditt eget namn
När du får ditt första barnbarn vill du säkert öppna ett sparkonto i barnbarnets namn och börja månadsspara. Det är bra men nu när gåvoskatten är borttagen är det mycket bättre att du sparar till ditt barnbarn i ditt eget namn och sedan ger barnbarnet pengarna när du tycker att barnet är moget att ta emot dem.

När det är fråga om långsiktigt sparande som det ju är om du sparar till barnbarn är månadsvis sparande i flera breda aktiefonder med låga avgifter ett bra alternativ. Du kan inte vara säker på att få tillbaka hela det sparade kapitalet men om du planerar det väl tror jag att du kan få en god avkastning. Flera år innan du tänker ge bort pengarna kan du successivt flytta pengarna till ett säkrare sparande.

Sparar du i ditt eget namn kan du dra nytta av eventuella förlustavdrag om du säljer aktiefonder med förlust. Skulle du spara i barnets namn blir barnet deklarationsskyldigt när aktiefondandelar säljs och blir det förlust kan kanske inte barnet dra nytta av förlustavdraget.

Skriv ett testamente
För att vara säker på att barnbarnen får pengarna även om du avlider innan du har hunnit ge bort dem bör du skriva ett testamente. Ange att det du sparat på detta separata konto till barnbarnen inte ska ingå i dödsboet utan ärvas direkt av dina barnbarn. Skriv också att pengarna och framtida avkastning på dem ska vara barnbarnets enskilda egendom.

Ta hjälp av en familjejurist så att testamentet blir utformat på ett korrekt sätt och informera alla dina arvingar om att du vill att sparandet på det kontot ska tillfalla barnbarnen.

Det kommer förhoppningsvis fler barnbarn
Sparar du i eget namn kan du fördela pengarna på de olika barnbarnen och på så sätt se till att det blir rättvist för du vet ju aldrig hur många barnbarn du kommer att få.

Avgiftsfri kapitalförsäkring är ett bra alternativ
Ett bra alternativ vid sparande till barnbarn är att spara i en avgiftsfri kapitalförsäkring. Men se till att den verkligen är avgiftsfri. Du kan inte komma ifrån fondavgifter och eventuellt courtage vid köp och försäljning av aktier men se till så att det inte är någon avgift på kapitalet, uttagsavgift eller årsavgift. På nätet finns företag som erbjuder kapitalförsäkringar utan att ta varken avgift på kapitalet, årsavgift eller uttagsavgifter. Då kan du ange barnbarnen som förmånstagare. Du sköter förvaltningen själv och kan byta fonder när du vill utan att tänka på deklaration och skatt på vinst vid försäljning.

Men det är inte helt skattefritt. Du får betala en årlig avkastningsskatt på cirka en procent av kapitalet vid årets början. (27 procent på en schablonmässigt beräknad avkastning som f.n. är 3,88 procent. I år är avkastningsskatten därför 1,05 % på kapitalet). En annan nackdel är att du inte får något förlustavdrag om du säljer andelar med förlust. Namnet kapitalförsäkring kan vara missledande. Risken att förlora pengar är lika stor när du sparar i en kapitalförsäkring som om du sparar i aktiefonder utan kapitalförsäkring.

Hur länge ska du spara?
Sparar du i eget namn till barnbarnen kan du avsluta sparandet när du vill och ändå se till att varje barnbarn får lika mycket. När du går i pension kanske du inte längre har råd att spara till barnbarnen. Har du då sparat i barnens namn och börjat vid olika tillfällen är det svårt att få det rättvist.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank