Hej,

För att du ska få 1 000 kronor i månaden efter kapitalskatten är dragen, krävs det en årlig avkastning på 5 procent på ditt kapital. Dessutom måste dina pengar vara tillgängliga och kan därför inte låsas in. Du kan heller inte ta någon risk att värdet sjunker eftersom du är beroende av det för att betala ditt lån. Det begränsar dina valmöjligheter av sparformer.

Ett bra sparkonto är nog det bästa alternativet men du kan inte få räntan utbetald månadsvis utan den kommer i slutet av året. Och det finns inget sparkonto med insättningsgaranti som ger 5% idag. Därför måste du nog räkna med att ta ut en del av insatta pengar också.

Hoist känner jag inte till närmare men jag såg att de har statlig insättningsgaranti. Men med bakgrund till ditt behov så bör ditt alternativ att spara på ett sparkonto med så hög ränta som möjligt vara det bästa för dig i dagsläget, även om du inte kan räkna med att få 1000 kronor per månad i avkastning.

Ett annat alternativ, beroende på hur lång tid du räknar med att behålla pengarna, är att du tar en del av summan och sparar i en fond. Det innebär mer risk men kan ge bättre avkastning på sikt.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar