Varje år ska du få en sammanställning av det pensionsbolag som tagit emot din arbetsgivarens inbetalningar. Det kan var t ex Alecta, AMF eller Fora.

Men de här pensionsbeskeden kan vara rätt svåra att tolka. Så ring till dem och fråga hur stora inbetalningarna varit. Din arbetsgivare bör ju också kunna svara på den frågan. Blir det problem så kan du ju också tala med din fackförening, eftersom tjänstepensionsavtalen gjort upp mellan arbetsgivarens organisation och den fackliga organisationen.

Anders Andersson, Driva Eget