Hej,
En aktieindexobligation är en sparform där du kombinerar räntesparandets trygghet med aktiens möjligheter. Aktiedelen gör att du tjänar pengar när börsen stiger. Du är samtidigt skyddad vid börsfall. Du är oftast garanterad insatt kapital minus avgiften efter löptidens slut.

Aktieindexobligationen kan vara uppbyggd på olika sätt och avgifterna kan skilja sig åt beroende på vilka som är utgivare. Vilken typ av marknad som den är inriktad på varierar också, exempelvis Kina, tillväxtmarknad eller Europa.

Det är därför viktigt att du sätter dig in i hur den specifika aktieindexobligationen fungerar och vilka avgifter som tillkommer i just den produkten du är intresserad av.
Avkastningen du får på aktieindexobligationen beskattas med 30 procent.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar