Visst är kärleken bland det viktigaste i livet men den får inte avgöra vilken pension du ska få. Det har blivit bättre men än består skillnaden mellan mäns och kvinnors löner. Inkomstklyftan fördjupas också av att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män. Sammantaget kan det få stora konsekvenser när det blir dags för pension.

Det må vara 2010 men jag slås fortfarande av hur unga kvinnor som bildar familj tappar insyn i den egna ekonomin. De tar ofta ansvar för att planera vardagen medan männen ofta hanterar de stora ekonomiska frågorna som rör familjen.

Kanske är det en orsak till att kvinnor är sämre på att planera för äldre dar. En kvinna tjänar i snitt 70 procent av vad en man får ut. Kvinnor tar ut oftast ut cirka 80 procent av föräldraledigheten och det är vanligare att kvinnan arbetar deltid. Den som arbetar deltid får inte bara lägre lön utan får också lägre sjukpenning, föräldrapenning, förtidspension och ålderspension.

Att stanna hemma med barnen går självklart inte emotionellt att värderas i pengar men eftersom kvinnor lever längre än män är realiteten den att en kvinna tjänar ihop mindre till sin framtida pension under de åren som hon arbetar, samtidigt som hon ska leva längre på den.

Men det går att vara pensionssmart. När du förhandlar om lön, förhandla då också om pension och sjukförsäkring.

Har du kollektivavtal avsätts i snitt cirka 4,5 procent av lönen till pension. Har inte företaget kollektivavtal kan du förhandla om motsvarande procentsats med din arbetsgivare. Att få upp till 90% i sjukförsäkring är också något du kan förhandla om.

Kom också ihåg att tjänstepensionen inte är gemensam. Om ni skiljer er tillfaller din tjänstepension respektive part.

För att jämna ut olikheterna på sikt kan föräldraledigheten delas jämnare och vård av sjuka barn-dagar. Andra sätt kan vara att föräldrar delar på deltiden, att båda arbetar 90 procent - istället för att en går ner till 80 procent och den andre fortsätter på heltid. Kanske ska man i en familj där den ena arbetar deltid, överväga att pensionsspara mer till den andra.

Om man ändå kommer fram till att den ena ska jobba deltid och den andra heltid kan den som jobbar mer än den andra föra över sin premiepension till sin partner, så att den som går ned i tid kompenseras med privat pensionssparande, helst utformat som enskild egendom. Det vill säga att man behåller pensionskapitalet vid en skilsmässa. Detta måste dock finnas nedtecknat i ett äktenskapsförord.

Ägna tid åt varandra, men ägna också lite tid att se över er gemensamma ekonomi och den framtid ni går tillmötes. Bara för att ni går i pension betyder inte det att ni ska sluta leva. Tvärt om det är kanske då ni behöver lite mer att leva för. Så börja det nya året med att lägga lite tid på att planera för er framtida pension.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP