I en traditionell försäkring sköts förvaltningen helt av företaget som fått förtroendet att ta hand om dina pengar, medan fondplaceringarna kan förvaltas av både ditt pensionsbolag eller andra förvaltare.

När du sparar i en fondförsäkring bestämmer du själv hur ditt kapital ska förvaltas. Du väljer risknivå och byter fonder när du vill. Det eget inflytande över sparandet och möjligheten till en god tillväxt är två skäl att spara i fonder.

Tiden du har kvar till pensionen och vilken risk du är villig att ta bör styra valet mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Generellt sett brukar fondförsäkring rekommenderas om du har ganska långt kvar till pension och är villig att ta en högre risk medan en traditionell försäkring brukar rekommenderas till de som vill ha ett tryggt sparande eller har relativt kort tid kvar till pension.

Känner du dig osäker på hur du ska placera kan det vara bra att ta kontakt med en pensionsrådgivare så att du får ett sparande som passar just dig.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP