En kapitalförsäkring kan avslutas genom ett återköp. Har du haft den i mer än ett år är det kostnadsfritt. Obligationen, en s.k. SPAX antar jag att det är, går att sälja i förtid, men om det är vettigt eller ej måste du höra dig för om, förslagsvis både hos Swedbank och den bank du ska flytta till.

Är ditt Framtidskonto bundet kan det bli fråga om att en ränteskillnadsersättning ska betalas. Vill du låta det stå tiden ut kanske din nya bankkontakt kan bevaka det datumet.

Den bank du vill flytta till ordnar med allt det praktiska kring flytt av konton, tjänster och sparande. Om du inte redan pratat med ditt nuvarande bankkontor om varför du vill flytta kan det vara bra för dem att få veta orsaken, speciellt om du upplevt något problem.

Hoppas du blir nöjd med ditt byte och välkommen tillbaka om du skulle vilja byta igen!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank