Hej Håkan,
Du har en mycket god ekonomi och har spridit dina risker i olika sparformer. Men det framkommer inte i din fråga om du har några speciella planer för dina pengar i framtiden och i så fall hur långsiktiga dina placeringar är.

När det gäller fördelningen mellan räntor och aktier/fonder så beror det även på hur du har placerat kapitalet i pension- och kapitalförsäkringarna. Är de placerade i aktiefonder så har du ungefär hälften var i räntor respektive aktierelaterat sparande. Det kanske är en bra fördelning i dagsläget. Men jag tycker att du ska prata med en rådgivare för en mer djupgående analys och även ta med tidsperspektivet och vilken risk du kan tänka dig att ta med dina pengar.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar