Kapitalförsäkring är en sparform som har funnits i ett antal år. Fler och fler har fått upp ögonen för sparformen och många funderar över vilka fördelar och nackdelar som finns med den. Kapitalförsäkring är bra för många men det gäller att veta hur den fungerar och själv fatta beslut om det är det bästa alternativet.

Så fungerar en kapitalförsäkring
Själva benämningen kapitalförsäkring kan vara lite missvisande för det handlar inte om att försäkra sitt kapital utan det är en sparform där du själv bestämmer vilken risknivå du önskar. Det gör du genom att placera insatta pengar i fonder, aktier eller i andra typer av värdepapper. Du kan spara både månadsvis eller sätta in engångsbelopp. Placering i kapitalförsäkring är extra bra för aktiva sparare som säljer och köper värdepapper relativt ofta, eftersom det inte utlöser någon skatt på vinsten. Men å andra sidan kan du inte göra avdrag för förluster heller i deklarationen. Sparformen är extra bra när värdestegringen blir hög eftersom avkastningsskatten är låg oavsett värdeökning.

Har du placerat kapital idag i exempelvis fonder eller aktier som du önskar sätta i en kapitalförsäkring, måste de säljas och reavinster beskattas med 30 procent. Därefter kan pengarna investeras i en kapitalförsäkring.

Sparande till barn
Du kan också använda kapitalförsäkring när du sparar till dina barn eller barnbarn. Då kan du fortfarande ha kvar kontrollen över pengarna när barnet blir myndigt genom att bestämma vid vilken ålder pengarna ska betalas ut. Det går även att skriva att kapitalet ska vara barnets enskilda egendom. Kapitalförsäkringar är utformade på olika sätt och både priser och villkor skiljer sig åt mellan bolagen. Därför är det klokt att jämföra villkoren.

Fördelar

  • Du betalar en avkastningsskatt som är en schablonskatt baserat på värdet i kapitalförsäkringen den första januari varje år. Skattesatsen är 27 procent av den genomsnittliga statslåneräntan året innan och för 2010 blir den cirka 0,84 procent. Oavsett vilken avkastning du har fått på placeringarna.

  • Ingen skatt på reavinster vid försäljning av placeringar.

  • Du slipper deklarera för de värdepappersförsäljningar du gör inom kapitalförsäkringen, oavsett hur många byten av placeringar som görs.

  • Oftast kostnadsfria fondbyten. Men avgifter tas vanligen ut när andra värdepapper köps och säljs.

  • Bra alternativ om du önskar behålla kontrollen över dina barns pengar sedan de blivit myndiga.Nackdelar

  • Om innehavet minskar i värde ska schablonskatten ändå betalas varje år.

  • Vid förlustaffärer kan du inte göra avdrag i deklarationen.

  • Om du äger aktier kan du inte ägarregistreras inför bolagsstämmor.Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar