Över hälften av alla svenskar anser att det är viktigt att pensionsspara klimatsmart, visar en undersökning som SPP låtit göra. Trots detta är det väldigt få som idag vet hur deras pengar investeras. Åtta av tio svenskar anger att de inte vet om deras pensionspengar investeras klimatsmart eller inte.

Även om svenskarna är osäkra på om deras pengar investeras klimatsmart eller inte tvivlar de inte på att avkastningen från klimatsmarta investeringar kommer att ge en högre än avkastningen än icke klimatsmarta investeringar i framtiden. I Sverige tror 70 procent att klimatsmarta investeringar kommer att utvecklas bättre än icke klimatsmarta.

Detta är glädjande och bekräftas även i andra oberoende studier som visar att ansvarsfulla investeringar ger en högre avkastning. Det finns därmed ingen motsättning och heller ingen anledning att inte investera klimatsmart eftersom det är där pengarna kommer att finnas i framtiden.

Med tanke på de klimatförändringar som världen står inför så måste vi alla använda vår makt att påverka och att engagera oss. Ett sätt är hur vi placerar våra pensionspengar.

Jag skulle därför vilja uppmana er att ta reda på hur era pensionspengar är investerade – med hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter eller utan? Fråga ert pensionsbolag och våga ställa krav! Ditt pensionskapital är en stor möjlighet att påverka världen och miljön i en positiv riktning – samtidigt som du får god avkastning!

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP