När du ska välja fondförsäkringsbolag är det viktigt att titta på företagets utbud, vilka valmöjligheter som finns, vilka avgifter som tas ut och att bolaget följer upp sitt utbud noga och kontinuerligt.

Det är också viktigt att det finns olika valmöjligheter både vad gäller fonder med låg risk och med hög risk och fonder som är nischde mot specifika marknader, branscher, geografiska områden och breda regionala fonder.

Den allra enklaste lösningen för dig som inte vill engagera dig så mycket i fondval, men vill vara aktiv, är Generationsfonder, som ger en god riskspridning och har en enkelhet genom att förvaltaren sköter omplaceringarna från aktier i början (hög risk) till ränta (låg risk) när du närmar dig pensionen. Det innebär att du kan vara kvar i fonden under hela försäkringstiden, eller till dess du gör ett eget val.

I ljuset av de stora klimatförändringar världen står inför och att det förekommer till exempel barnarbete och korruption blir vilket samhällsansvar som företagen tar och om de erbjuder ansvarsfulla investeringar med hänsyn till miljö och samhälle allt viktigare. Det finns tydliga tecken på att ansvarsfulla investeringar kommer att öka i framtiden, vilket innebär att de pensionsföretag som redan nu ligger långt fram på detta område kommer att vara bättre rustade att klara sig i framöver.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP