Trevligt att ni vill stötta barnen med ett sparande! Det kommer säkert att bli till glädje för dem. Men självklart bra att se till att pengarna kommer dit ni vill. Sparandet ska pågå i många år och då är det lämpligt med en bred aktiefond, dvs en som placerar på aktiemarknader över hela världen, inklusive tillväxtländer. Vill ni ha mindre risk i sparandet kan ni välja en blandfond.

1. Spara i barnbarnens namn.
Det går att få fondsparande satt under överförmyndarens tillsyn. Skriv in det som villkor i ett gåvobrev. Men en överförmyndare kan bestämma att föräldrarna får ta över ansvaret i ett senare skede. Även med överförmyndare kan föräldrarna få använda pengarna till barnen. När barnen är 18 år disponerar de själva över sina pengar.

2. Spara i eget namn för att ge bort pengarna senare.
Ingen annan kan komma åt pengarna under tiden. När ni tycker det är ett lämpligt tillfälle lämnar ni över gåvan. Komplettera med ett testamente för att säkerställa att pengarna kommer till dem om ni skulle avlida innan gåvan överlämnats. Tänk dock på att minsta storlek på giftorätten är fyra prisbasbelopp, vilket kan göra testamentet verkningslöst. När man sparar så här kan det bli mer rättvis storlek på gåvorna, speciellt om det kommer ytterligare barnbarn.

3. Spara i kapitalförsäkring.
I en kapitalförsäkring kan ni också spara i aktiefonder. Där disponerar ni över sparandet tills den dag försäkringen börjar betalas ut till mottagaren/-na. Ni kan välja när och till vem ni vill att sparandet ska gå. Föräldrarna kan inte komma åt pengarna och de kommer inte att ingå i eventuellt dödsbo.

Sparformerna är olika också på det sätt hur skatt tas ut och hur stora avgifterna är.

För den som byter placering ofta och lyckas med placeringarna är kapitalförsäkring ett bra alternativ.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank