Har man gjort en vinst vid försäljning av en bostadsrätt på exempelvis 500 000 kronor ska man för närvarande betala 22 procent i skatt på vinsten d.v.s. 110 000 kronor om man inte begär uppskov med att betala skatten. Den som har uppskov med skatten på en vinst på 500 000 kronor får betala 0,501 procent i ränta på den uppskjutna vinsten. En schablonintäkt läggs till i deklarationen vid inkomstslaget kapital på 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Skatt på 30 procent tas ut på schablonintäkten och det motsvarar då en skatt på 0,501 procent på uppskovsbeloppet. Att ha uppskov med skatten kostar i detta exempel 2 505 kronor per år (0,501 procent x 500 000).

Om man senare väljer att återföra delar av uppskovsbeloppet måste man återföra minst 20 000 kronor per gång. Frivillig återföring begär man på blankett K2. Skulle kapitalvinstskatten på vinst vid försäljning av bostadsrätt ändras i framtiden är det den nya skattesatsen som gäller när man löser upp uppskovet. En annan osäkerhetsfaktor som man bör tänka på är att om det blir regeringsskifte i framtiden kan eventuellt uppskovsräntan tas bort. Vad som blir bäst att ha uppskov eller att betala kapitalvinstskatten nu är därför svårt att veta.

I Skatteverkets broschyr SKV 321 ”Försäljning av bostadsrätt” kan du läsa om när man kan begära uppskov och i så fall med vilket belopp. Nya uppskov kan från och med i år maximalt uppgå till 1 450 000 kronor.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank