Hej Göran!
Bakgrunden beskriver banken så här: Sedan finanskrisen har det blivit dyrare att finansiera lån med helt rörlig ränta. Nästan alla banker har därför upphört att ge nya bolån på kortare bindningstider än 3 månader.

Rörlig ränta, så kallad 1-dagarsränta, är svår att finansiera på räntemarknaden vilket gör den svår att prissätta på ett konkurrenskraftigt sätt. Lån med 3-månadersränta är standard på marknaden vilket gör det lätt att jämföra och värdera olika bankers erbjudanden. Dessutom är det lättare att följa ränteutvecklingen via dagspress och jämförelsesajter.

Min och bankens rekommendation är att du kontaktar ditt kontor och tar upp en diskussion om vilken typ av lån som kan vara bäst för dig. Det verkar som om 3-månadersräntan är att föredra just nu.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank