Nu kommer det orange kuvertet från den nya Pensionsmyndigheten
Jag tycker att det är bra att vi varje år får det orange kuvertet. Det påminner oss om att vi kan göra en del för att påverka vår pension – den framtida lönen. Är du ung kanske du inte ens orkar öppna kuvertet men det tycker jag är synd för det är du som är ung som har störst chans att påverka hur stor din framtida pension blir. De som närmar sig pensionen är mer intresserade men har mindre chans att höja den om de inte vill jobba länge.

Pensionen kan bestå av flera delar
Pensionen kan bestå av flera delar som allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Hur mycket du kommer att få i pension beror bl.a. på

  • hur länge du arbetar

  • hur mycket du tjänar under hela livet

  • hur den ekonomiska utvecklingen blir i Sverige

  • hur mycket som avsätts till din tjänstepension

  • hur avkastningen blir på de delar där du själv kan göra egna val

  • om du väljer återbetalningsskydd och eller familjeskydd

  • hur mycket du själv sparar

  • hur och när du kommer att ta ut dina pensionspengar


All pension finns inte med i det orange kuvertet!
Vill du få ett bra grepp om din pension tycker jag att du ska registrera dig på Pensionsmyndighetens http://www.minpension.se. Då samlar de in både din allmänna pension och tjänstepensionen åt dig. Sen kan du fylla på eventuellt eget sparande och göra egna prognoser när som helst under året.

Allmän pension
För att nå högsta avsättning till allmän pension måste du i år ha en inkomst på minst 412 380 kronor. Ett avdrag på sju procent av inkomsten till pensionsavgift görs innan pensionsavsättningen beräknas. Den som i år har en årsinkomst på minst 18 000 kronor får 18,5 procent av lönen upp till 383 250 kronor insatt till allmän pension. 16 procent går till inkomstpension och 2,5 procent går till premiepension om du är född 1954 eller senare. Du som är född före 1954 får mer avsatt till inkomstpension och mindre till premiepension. Inkomstpensionen förvaltas av staten och premiepensionen kan du själv bestämma hur den ska förvaltas.

I maj ersätts Premiesparfonden med generationsfonder
Har du inte gjort något val är dina pengar placerade i den s.k. Premiesparfonden som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Pengarna är till största delen placerade i aktier. I maj ersätts Premiesparfonden av ett nytt förvalsalternativ med generationsprofil. Det innebär att pengarna placeras så att risken minskar när du börjar närma dig pensionen. Det tycker jag är bra för Premiesparfonden kan för många äldre vara en för riskfylld placering. Regeringen planerar också att erbjuda fondpaket med olika risknivåer för dig som vill välja men inte vet vilka fonder som passar för din riskprofil. Du som vill välja egna fonder kan fortsätta att göra det precis som tidigare men det finns tyvärr viss risk för att den nya Pensionsmyndigheten i framtiden kommer att införa avgifter för dem som gör många fondbyten.

Utöver allmän pension har de flesta även tjänstepension eller avtalspension
Jobbar du i ett företag som har kollektivavtal så sätter arbetsgivaren utöver den allmänna pensionen in pengar till s.k. tjänstepension eller avtalspension. Under senare år har dessa avtal förbättrats så att avgifterna har förhandlats ner och du kan själv välja hur pengarna ska placeras. Sätt dig därför in i detaljerna så att du kan göra bra val för dina pengar. När det gäller tjänstepensionen handlar det oftast om större summor än de som avsätts till premiepensionen. För att dra nytta av de nya låga avgifterna måste du i många fall flytta de pengar som har placerats före omförhandlingen. Behöver du ha återbetalningsskydd eller inte? Har du valt att ha återbetalningsskydd betalas dina pengar ut till dina förmånstagare om du avlider. Den som inte har några förmånstagare (partner eller barn) och inte kommer att vilja ta ut pengar före 65-årsdagen behöver inte ha något återbetalningsskydd. Det kostar ingenting att ha återbetalningsskydd. Men den som avstår från återbetalningsskydd får lite högre pension. De får nämligen ta del av s.k. arvsvinster. Det är pengar från andra pensionssparare som inte heller har valt återbetalningsskydd och som har avlidit innan deras sparkapital har hunnit betalas ut.

Ofta kan man ta ut pensionspengar från 55 års ålder men kolla noga i avtalet
Om du har en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd och det inte i avtalet framgår att du har en ovillkorad rätt att när som helst ändra utbetalningstid från exempelvis 65 års ålder till 55 års ålder är det inte säkert att du kan göra det. Försäkringsbolaget kan kräva att du ska fylla i en hälsodeklaration om du vill ha din försäkring utbetalad tidigare eller under kortare tid än vad ni kom överens om när pensionsförsäkringen tecknades. När det gäller Avtalspension SAF-LO har den som inte gjorde något aktivt val i höstas fått pensionspengarna placerade i AMF Framtid som är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd eller familjeskydd. Men har du tidigare valt återbetalningsskydd och nu inte gjort någon ändring kvarstår ditt återbetalningsskydd. I just denna försäkring kan du dock ta ut pengar från 55 års ålder även om du inte har något återbetalningsskydd.

Familjeskydd är en försäkring som du kan välja till om du har familj att försörja
Om du väljer att lägga till familjeskydd får du betala en avgift som sänker din pension. Innan du bestämmer dig för att ta familjeskydd bör du därför undersöka om det kanske blir billigare att ta en livförsäkring utanför pensionssystemet.

Behöver du spara själv?
Anmäl dig till http://www.minpension.se så kan du göra egna prognoser och se om du tycker att du behöver spara mer själv för att få en tillräcklig pension. Ju längre tid du sparar desto mer pengar blir det. Funderar du på att sluta före 65 års ålder måste du spara mycket själv. Allmän pension kan du tidigast börja ta ut vid 61 års ålder. Tjänstepension kan du börja ta ut tidigare. Men när du gör prognoser på http://www.minpension.se kan du inte fylla i uttag på exempelvis ITP före 62 års ålder. Innan du börjar drömma om att sluta före den åldern bör du kontakta pensionsbolagen för att få korrekta uppgifter till din prognos.

Välj inte avdragsgillt pensionssparande om du tjänar under 32 050 kr i månaden
Är du säker på att du kan avvara pengar tills du fyller 55 år och betalar högre skatt vid sparandet än vid uttaget tjänar du på att binda pengar i det avdragsgilla pensionssparsystemet. Men tjänar du under 32 050 kronor i månaden betalar du ingen statlig skatt idag och då kan du inte vara säker på att det lönar sig att binda pengarna i ett avdragsgillt pensionssparande. Vi vet inte hur det framtida skattesystemet ser ut. Betalar du endast kommunal skatt idag kanske du t.o.m. betalar högre skatt när du ska ta ut pengarna. Då kan du lika gärna spara själv utanför pensionssparsystemet. Du slipper att binda upp pengarna och kan du ta ut dem när det passar dig. Vill du vara säker på att ha dem till pensionen får du låta bli dem tills det blir så dags. Har du lång tid kvar till pensionen tror jag att månadssparande i några breda aktiefonder med låga avgifter är ett bra sätt. I god tid flera år innan du går i pension bör du successivt flytta pengar till säkrare sparande så att du slipper råka ut för ett börsras precis när du ska börja använda pengarna.

Kolla upp vilket skydd familjen behöver
När du sparar utan försäkring kan du behöva komplettera sparandet med en livförsäkring som ger dina efterlevande ett skydd om du avlider i förtid. Kolla även med din arbetsgivare om du har någon tjänstegrupplivförsäkring som dina efterlevande får. Är du sambo och vill att sambon ska få pengarna behöver du inom några avtalsområden kontakta försäkringsbolaget och ange sambon som förmånstagare.

Att binda pengar i ett avdragsgillt pensionssparande är inte skattefritt
Pensionssparande är skattegynnat för den som betalar mer i skatt vid spartillfället än vid uttagstillfället men det är inte skattefritt. Du som tjänar över 30 050 kronor per månad betalar idag statlig skatt och tjänar därför på ett avdragsgillt sparande om du endast kommer att betala kommunalskatt när du tar ut pengarna. Men du måste vara säker på att du kan avvara pengarna tills du fyller 55 år. Först efter 55 års ålder kan du börja ta ut pengarna och uttagen måste spridas ut på minst fem år. Du får betala inkomstskatt på pengarna när du tar ut dem. Utöver inkomstskatten betalar du redan under sparperioden en årlig avkastningsskatt på pensionssparandet oavsett om du har fått någon avkastning under året eller inte. Banken eller försäkringsbolaget betalar in avkastningsskatten som är 15 procent på en schablonmässigt beräknad avkastning på marknadsvärdet av kundens pensionssparande vid början av året. I år är den schablonmässiga avkastningen 3,10 procent (den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret). Skatten som dras från pensionskapitalet varje år blir i år 15 procent av 3,10 procent d.v.s. 0,47 procent av pensionssparbeloppet 1 januari 2010. Du får göra avdrag i din deklaration på sparbelopp upp till maximalt 12 000 kronor. Sparar du på flera olika konton eller i flera försäkringar har du större flexibilitet när du vill ta ut pengarna. Har du redan satt in mer än 12 000 kronor i år eller av någon anledning vill pensionsspara ett större belopp än vad som är avdragsgillt, kan du dra av det beloppet på deklarationen 2012 om det ryms inom ramen för det belopp som då är avdragsgillt. När du i framtiden tar ut pengarna får du betala inkomstskatt på uttaget belopp och det är därför inte lönsamt för någon att pensionsspara mer än vad som är avdragsgillt.

Löneväxling är ett annat alternativ för dig som har hög inkomst
Ett annat alternativ för dig som har hög inkomst och kan avvara pengar till pensionen är löneväxling. Om din arbetsgivare erbjuder löneväxling sätter arbetsgivaren in den lön du avstår till pension på ett pensionskonto. Arbetsgivaren betalar ”särskild löneskatt” på avsättning till pension. Den ”särskilda löneskatten” ligger f.n. på 24,26 procent jämfört med arbetsgivaravgiften på lön som är 31,42 procent. Det arbetsgivaren tjänar i lägre avgift bör du avtala om att få avsatt på ditt pensionskonto. Kolla också upp så att arbetsgivaren kommer att anmäla din lön före löneväxling till tjänstepensionen annars förlorar du på det. Löneväxla inte så att du kommer under gränsen för pensionsgrundande inkomst för då förlorar du pengar i det allmänna pensionssystemet. Planerar du att bli förälder bör du inte löneväxla så att din månadslön kommer under taket för föräldrapenning som ligger på 35 333 kronor per månad. Högsta pensionsgrundande månadsinkomst till allmän pension är i år 34 365 kronor men tjänstepension tjänar du in även på belopp däröver.

Det är viktigt att spara inför framtiden men också att leva nu!
Det är viktigt för alla att spara inför framtiden men också att leva nu. Spara först ihop till en tillräcklig buffert som du har på ett sparkonto med bra ränta. Därefter kan du börja spara till pensionen. Väljer du att spara utanför pensionssparsystemet är det bra om du kan se de pengarna som bundna för din framtid även om du vet att du kan använda dem om du hamnar i en krissituation. Många förordar ett bundet pensionssparande för att man inte ska kunna ta av pengarna i förtid. Jag tror mer på eget ansvar än på att binda pengarna så att man inte kommer åt dem om man verkligen skulle behöva dem. Har du en hög inkomst är bundet pensionssparande skattemässigt bra och då är kanske inte heller risken så stor att du måste börja kunna komma åt pengar innan du fyller 55 år.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank