Den årliga väckarklockan ringer när de orange kuverten dimper ner i brevlådorna. Kuvert fyllda med drömmar, frihet och äventyr? För visst vill vi väl att pensionspengarna inte bara ska räcka till det vardagliga! Många önskar sig säkert lite guldkant på tillvaron i det fria livet som icke yrkesarbetande. Men de flesta tittar nog på beskeden med en suck och undrar hur det ska bli. Ju mer man vet hur stor den samlade pensionen kan bli, desto lättare är det ändå att planera. Planera både placeringar, tidpunkt för pensionering och vad man kan ha råd med. Pensionssajten minpension.se är ett bra stöd för att få reda på mer om den egna pensionen.

Det kanske bästa privatekonomiska tipset för pensionsekonomin är att vara två i hushållet! Det är bra mycket lättare att klara ekonomin då man kan dela på fasta utgifter. Men hur många som lever i parförhållanden vet hur ekonomin kan se ut den dagen en av dem går bort? Har de något efterlevandeskydd?

Fram till pensioneringen finns en del ekonomiska skydd för efterlevande. Men därefter är efterlevandeskyddet magert för de allra flesta. Är du sambo kan det saknas helt. Det gäller att ta reda på vad som gäller innan det är för sent.

Samhället har inget generellt efterlevandeskydd efter det att du fyllt 65 år. Det enda som finns är ett frivilligt skydd du kan välja att teckna för din premiepension. Om du gör det så fortsätter premiepensionen att betalas ut så länge någon av er lever. Detta kan makar ordna med och under vissa villkor även sambor. De som nu närmar sig pensionen har dock inte så mycket pengar samlade till premiepensionen så det är ett begränsat skydd. Genom jobbet finns normalt en tjänstegrupplivförsäkring, men den upphör när du avslutar din anställning. Privat tecknade grupplivförsäkringar upphör oftast vid 65 år.

Så vad finns då kvar?
I tjänstepensionerna finns framförallt det här: återbetalningsskydd och familjepension/efterlevandepension. Återbetalningsskydd kan man välja att ha på premiebestämd tjänstepension. Värdet av det skyddet beror på hur mycket pengar man samlat på sig där. Familjepensionen, knuten till förmånsbestämd tjänstepension i några avtal, får man med automatik. Den kan vara rätt generös om den avlidne haft hög lön. ITP’s familjepension gäller bara för gifta. PA03’s efterlevandepension har kort utbetalningstid.

I privat pensionsparande kan det finnas efterlevandeskydd av olika slag.

Vad kan du göra?
  • Ta reda på vad som gäller er och räkna på om det räcker.

  • Fundera över efterlevandeskydd i premiepensionen (läs på Pensionsmyndighetens hemsida) och i premiebestämd tjänstepension (respektive valcentral).

  • För privat pensionssparande, se till att ändra om ni behöver och kan och se till att rätt person är förmånstagare.

  • Teckna i god tid livförsäkringar som gäller även efter 65.

  • Se över behovet av juridiska handlingar, speciellt viktigt för makar med särkullbarn och sambor.

  • Ta ut pension som saknar efterlevandeskydd först.Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank