Ibland hör jag att: ”min bostad är mitt pensionssparande”. Och det kan säkert vara bra som ett komplement men det gäller att planera för att det ska bli en bra placering för pensionen.

Bostadspriserna har stigit flera hundra procent de senaste 30 åren. Fastigheter har alltid varit en bra placering på lång sikt även om vi troligen kommer att få se en mer modest utveckling den kommande perioden. De senaste åren har en del experter antagit att bostadspriserna kommer att falla ganska rejält, men det har inte infriats ännu. I början av förra året gick priset på bostäder ner något men vände för att hamna på plus för helåret. Regionala skillnader är ganska stora men bostadsägare som köpte sin bostad i mitten av 90-talet eller ännu tidigare har gjort en mycket bra affär genom den kraftiga uppgången som varit under de senaste åren. Sedan Riksbanken 1993 införde inflationsmål att arbeta mot har vi haft en nedåtgående trend för räntor som naturligtvis har gynnat bostadsägare.

Gynnsamt för bostadsägare
Många som äger sin bostad väljer till största del rörlig boränta på sina lån. Det har varit förmånligt eftersom räntan har haft en nedåtgående trend under många år. Reporäntan har nu slagit i botten och bostadsägare njuter av de låga räntorna, vilket har medfört betydligt lägre räntekostnader. Dessutom är fastighetsskatten borttagen och ersatt av en kommunal avgift som maximerats till drygt 6 000 kronor men uppräknas varje år. Bostadsägare som har kvar sina arbeten har generellt fått mycket mer kvar i plånboken. Men det gäller att förbereda sig för kommande räntehöjningar.

Det är ingen idé att amortera på lånet, säger en del bolåntagare eftersom de har så stora lån. Dessutom finns det en tendens att ta nya lån på värdeökningen för att renovera huset, köpa bil eller annat. När pensionen närmar sig måste därför många bostadsägare räkna med att det kommer att finnas ganska stora lån kvar på bostaden. Inflationen som tidigare hjälpt till att ”amortera” på lånen eftersom värdeminskningen har varit en fördel för låntagare går inte att räkna med i samma utsträckning i fortsättningen. På sjuttio och åttiotalet låg inflationen runt 10-12 procent, medan den idag håller sig runt två procent. Det innebär att kostnaderna för att bo som pensionär kan bli ganska höga.

Bra med en strategi
För att bostaden ska vara en bra pensionsförsäkring är det klokt att tänka ut en strategi för hur man ska klara ekonomin som äldre och var man tänker sig att bo. Är tanken att ta ett så kallat seniorlån, som innebär att du tar lån på bostaden för att få loss en del av det marknadsvärde som finns i fastigheten. Eller funderar du på att sälja bostaden och flytta till ett billigare boende eller är tanken att amortera ner bolånen så mycket som möjligt och därigenom minska boendekostnaderna för att bo kvar. Har man inte tänkt ut någon strategi finns det risk att bostaden inte blir någon bra investering för framtiden utan att bostadskostnaderna blir höga i förhållande till pensionen. Det är därför klokt att spara även på annat sätt.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Swedbank