Under februari månad börjar de orange kuverten trilla ner i brevlådorna runt om i landet. Där ser du hur mycket du hittills har tjänat ihop till den allmänna pensionen. Det är kanske inte alltid en munter läsning, men då ska man veta att det är en schablon och att beräkningen gjorts på en tillväxt som är noll procent.

I det orange kuvertet får du inte heller en helhetsbild över ditt pensionssparande utan bara uppgifter om de 18,5 procent som staten avsätter varje år av din lön. Av de 18,5 procenten kan du själv bestämma över 2,5 procent. Då väljer du själv vilka fonder du vill ha och du kan när som helst byta till andra fonder. Detta är ett viktigt val. Resterande 16 procent placerar staten.

Utöver den allmänna pensionen så omfattas du som anställd oftast av någon form av kollektivavtal som innebär att arbetsgivaren betalar en tjänstepension för din räkning. Om kollektivavtal inte finns, kan arbetsgivaren ändå teckna frivilliga tjänstepensionslösningar för sina anställda. Prata med din arbetsgivare om hur det ser ut hos er. Här finns det stora möjligheter att påverka pensionens storlek.

Eftersom vi blir både äldre och friskare kan det vara värt att också spara lite extra privat för att säkerställa att livet blir som du tänkt sig när du ska sluta jobba.

En undersökning som företaget Silentium nyligen gjort bland pensionärer visar att pensionärerna inte nöjda med sina pensionsval. Så många som 56 procent hade sparat mer till sin pension om de vetat vad de vet idag. Och kanske inte så förvånande så hade kvinnorna önskat att de sparat mer i högre utsträckning än männen. Du kan inte vrida tillbaka tiden, men du kan ta lärdom och faktiskt ta dig lite tid och se över ditt sparande. Det kan vara helt avgörande för hur ditt liv som pensionär ska bli.

Här kommer några tips på hur du kommer igång och hur du kan få bättre koll på din pension.

1. Håll koll på pensionens olika delar. Skilj på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata sparandet. Det är summan av sparandet som är intressant.

2. Skaffa dig en helhetsbild. Om du har arbetat hos olika arbetsgivare har du troligen flera olika tjänstepensioner. Du får då årligen besked om din tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag. Samla ihop alla dina årsbesked som skickas ut efter årsskiftet så får du en överblick över var dina pengar finns. Och detta är viktigt. Beroende på hur du väljer att placera dina pengar nu avgör din pension framöver. Har du ingen tjänstepension, så prata med din arbetsgivare. Det är ett bra sätt att komma igång med pensionssparandet.

3. Se dina framtida pengar som nutida pengar och placera dem väl. Generellt är det så att de som lägger lite tid på att placera sina pengar rätt nu får mer när det är dags för pension. Känner du inte att du har tillräckligt med kunskap kan du alltid få hjälp av olika företag som har aktiv förvaltning.

4. Börja i tid. Pensionen känns för många avlägset, men den kommer fortare än du tror. Ju tidigare du börjar desto mindre behöver du avsätta per år för att du ändå ska få en bra pension.

5. Investera med hänsyn till miljö och samhälle. Det är där pengarna finns i framtiden! Oberoende studier visar att ansvarsfulla investeringar ger en högre avkastning, det vill säga investeringar som tar hänsyn till miljö och samhälle. Det finns därmed ingen motsättning och heller ingen anledning att inte investera med hänsyn till miljö och samhälle eftersom det är där pengarna kommer att finnas i framtiden. Då får du dessutom en pension med gott samvete.

Om du vill lära dig mer om hur pensionen fungerar och hur du kan påverka din framtida pension gå in på Pensionsupplysningen http://www.spp.se/pensionsupplysningen. Även Pensionsmyndigheten http://www.pensionsmyndigheten.se och Min Pension http://www.minpension.se har mycket information.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP