Tips till dig som drömmer om att gå i pension!

  • Börja med att göra en prognos på minpension.se

  • Ju längre du jobbar desto mer pengar blir det

  • Tänk på att om du inte har någon inkomst av arbete får du inget jobbskatteavdrag

  • Du kan ta ut pension även om du jobbar

  • Garantipension kan du ta ut tidigast från 65 års ålder

  • Uttag av tjänstepension styrs av vad som står i kollektivavtalet

  • Prioritera uttag från de delar som ingen efterlevande kan ta del av när du avlider

  • Det kan vara lönsamt att se till att inkomsterna ligger under gränsen för statlig skatt

  • Undersök om du har rätt till bostadstillägg


Börja med att göra en prognos på minpension.se
Innan du börjar drömma om att gå i pension tycker jag att du ska göra en prognos på minpension.se. Det är ett bolag som ägs av staten och pensionsbolagen tillsammans. De samlar in dina uppgifter avseende allmän pension och tjänstepension och visar det för dig när du loggar in på minpension.se. Där kan du själv lägga till eget pensionssparande och sen göra egna prognoser på helheten. Funderar du på att sluta före 65 års ålder måste du i god tid spara mycket själv.

Ju längre du jobbar desto mer pengar blir det
Alla har lagstadgad rätt att arbeta till 67 år och ännu längre om arbetsgivaren godkänner det. Årsinkomst som 2010 överstiger 17 935 kronor är pensionsgrundande upp till 412 377 kronor. (8,07 inkomstbasbelopp). Vid beräkningen av pensionsavsättning ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Inkomst över 412 377 kronor ger i år ingen avsättning till allmän pension men till tjänstepension avsätts pengar även på belopp över 412 377 kronor. Alla utom de som är födda före 1938 tjänar in allmän pension även efter 65 års ålder. Den som är född före 1938 tillhör det gamla pensionssystemet och kan inte tjäna in ytterligare pensionsrätter och behöver därför heller inte betala någon pensionsavgift. Men ju längre man jobbar desto mer inkomst får man och jobbskatteavdraget är också högre för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år så mer pengar blir det även om pensionen inte ökar. Pensionen blir inte högre för alla som jobbar efter 65 års ålder även om de är födda efter 1937. Är du född 1938 – 1953 kan du få ett garantitillägg som garanterar att din inkomstpension inte blir lägre än den tilläggspension du tjänat in till och med 1994. Omfattas du av den regeln eller om du har rätt till garantipension blir din pension inte högre för att du jobbar efter 65 år. Garantitillägget och garantipensionen betalas ut tidigast från och med 65 års ålder.

Tänk på att om du inte har någon inkomst av arbete får du inget jobbskatteavdrag
De som arbetar får numera en reduktion av skatten som kallas jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdraget för personer som har fyllt 65 år är 20 procent av arbetsinkomsten för den del av arbetsinkomsten som inte överstiger 100 000 kronor och 5 procent av arbetsinkomsten för den del av arbetsinkomsten som överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor. Jobbskatteavdraget är detsamma oavsett om personen utöver sin arbetsinkomst har pensionsinkomster. Maximalt jobbskatteavdrag för pensionär är därmed 30 000 kronor. (20 000 kronor om inkomsten är 100 000 kronor och sedan 10 000 kronor ytterligare om inkomsten är 300 000 kronor eller högre.) På pension och uttag av pensionssparande betalar man inkomstskatt men man får inget jobbskatteavdrag. Det innebär att den som inte arbetar betalar mer skatt på sina inkomster än de som arbetar. De som vid årets ingång fyllt 65 år får ett förhöjt grundavdrag som sänker skatten. Men den som tar ut pension före 65 års ålder och inte arbetar får varken jobbskatteavdrag eller förhöjt grundavdrag. Jag har gjort en sammanställning nedan som visar hur mycket skatt som tas ut beroende på om du jobbar eller tar ut pension vid olika åldrar. Mina siffror är plockade från Skatteverkets tabell 32. Är din kommunalskatt högre eller lägre kan du själv hitta dina siffror på Skatteverkets hemsida. Kolumn 1 används om du är född efter 1944 och arbetar. Kolumn 2 används om du är född före 1945 och tar ut pension. Kolumn 3 används om du är född 1938 – 1944 och arbetar. Kolumn 4 används om du är född före 1938 och arbetar. Kolumn 6 används om du är född efter 1944 och tar ut pension.

Allmän pension kan du ta ut från 61 års ålder
Allmän pension får du livsvarigt från tidigast 61 års ålder. Du behöver inte ta ut hela din ålderspension på en gång om du inte vill. Du kan välja att ta ut 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % pension. Inkomstpension, tilläggspension och garantipension måste alltid tas ut i lika stora andelar. Däremot kan du ta ut din premiepension helt oberoende av de andra delarna av pensionen. Pensionen betalas ut som ett månadsbelopp. Du betalar skatt på pengarna. Du kan inte få ut din pension för tid före den månaden du ansöker. Särskilda bestämmelser gäller för dig som har sjukersättning månaden innan du fyller 65 år, men även du måste ansöka om att få ut din ålderspension. Oavsett när du planerar att ta ut din allmänna pension vill Pensionsmyndigheten ha din ansökan om pension så tidigt som möjligt minst två månader innan den första utbetalningen kan ske. Med e-legitimation kan du när du har fyllt 60 år ansöka om pension på Pensionsmyndighetens hemsida eller skriva ut en blankett för pensionsansökan som du fyller i och skickar till Pensionsmyndigheten. Du kan även ringa till kundservice: 0771 - 776 776 och beställa blanketten.

Du kan ta ut pension även om du jobbar
Du kan ta ut pension även om du jobbar men om du har ersättning från arbetslöshetskassan sänks arbetslöshetsersättningen. Du måste meddela arbetslöshetskassan när du tar ut pension annars kan du bli återbetalningsskyldig.

Garantipension kan du ta ut tidigast från 65 års ålder
Garantipension är ett grundskydd för den som har haft låg eller ingen inkomst under livet. Den innebär att en ogift pensionär som bott i Sverige minst 40 år inte får lägre pension än 7 526 kronor per månad före skatt. För gift pensionär är beloppet 6 713 kronor. Har du kommit till Sverige som flykting gäller andra regler.

Uttag av tjänstepension styrs av vad som står i kollektivavtalet
De olika kollektivavtalade tjänstepensionerna skiljer sig åt. Hur de ser ut beror på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har kommit överens om. Funderar du på att gå i pension bör du kontakta det bolag som har hand om din tjänstepension. Har du jobbat inom olika avtalsområden kan du ha fler än en kollektivavtalad tjänstepension och får då eventuellt kontakta flera olika bolag. Är du exempelvis tjänsteman och har ITP2 (född 1978 eller tidigare) kan du börja ta ut din tjänstepension redan från 55 års ålder. Men när du gör prognoser på minpension.se kan du inte fylla i uttag före 62 års ålder. Det går därför inte att se vilket månadsbelopp du skulle få om slutar att jobba och börjar ta ut ITP innan 62 års ålder. Om du funderar på det bör du kontakta kundservice hos Alecta så räknar de ut vilket månadsbelopp du får om du slutar innan du fyllt 62 år. Du förlorar mycket pengar varje månad hela livet om du har ITP2 och slutar att jobba före 62 år och en månad. Jobbar du till dess betalar nämligen kollektiva fonder hos Alecta de premier företaget skulle ha betalat in åt dig om du hade jobbat till 65 år.

Prioritera uttag från de delar som ingen efterlevande kan ta del av när du avlider
När du funderar på att gå i pension kan du kontakta Pensionsmyndigheten och alla företagen i god tid för att diskutera hur du ska ta ut pengarna. Din allmänna pension kan inte någon annan få om du avlider. Men ju tidigare du börjar ta ut den desto mindre får du varje månad så länge du lever. Och ju längre du jobbar och väntar med att ta ut den desto mer pengar blir det när du sen börjar ta ut den. När du ansöker om utbetalning av premiepension kan du välja om du vill flytta pengarna till en traditionell försäkring eller om du vill låta pengarna stå kvar i fonder. Väljer du en traditionell försäkring säljs dina fonder och ett garanterat belopp betalas ut varje månad. Väljer du fondförsäkring står din premiepension kvar i de fonder du väljer. Utbetalningens storlek kommer då att variera beroende på hur värdet av dina fondandelar utvecklas. Du kan inte byta tillbaka till fondförsäkring om du en gång har valt traditionell försäkring. När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension kan du ansöka om ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskyddet innebär att du får en något lägre premiepension, men att din make, maka, registrerade partner eller i vissa fall sambo får del av de pengar som betalats in för din räkning om du dör före honom eller henne. Vilket innebär att din premiepension betalas ut till din medförsäkrade så länge han eller hon lever.

Det kan vara lönsamt att se till att inkomsterna ligger under gränsen för statlig skatt
Har du pensionslösningar som ger dina efterlevande pengar om du inte hinner ta ut pengarna innan du avlider kan det om du har haft hög lön eller pensionssparat mycket och inte har behov av stora månadsutbetalningar vara lönsamt att se till att inkomsterna som pensionär ligger under gränsen för statlig skatt. I år går den gränsen vid inkomster över 384 600 kronor d.v.s. ca 32 050 kronor i månaden. För dem som vid årets ingång hade fyllt 65 år går gränsen för statlig skatt vid 390 100 kronor. Regeringen brukar höja gränsen för statlig skatt lite varje år och då kan du om det är möjligt ta ut mer pengar från ditt pensionssparande efterhand.

Undersök om du har rätt till bostadstillägg
Räknar du med att din pension blir låg kan du kolla på Pensionsmyndighetens hemsida om du kan ansöka om bostadstillägg.

Lycka till med livet som blivande pensionär!

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank