Den rörliga bolåneräntan är rekordlåg, i alla fall i modern tid. Det innebär att om du har lånat en miljon kronor så kostar det dig 30 kronor om dagen efter skatt. Vid en normalränta, på låt oss säga 5,5 procent, skulle en miljon kronor i lån kosta 107 kronor om dagen.

Nu förvarnar Riksbanken om att reporäntan som styr den rörliga räntan kan börja höjas redan till sommaren för att sedan höjas ännu mer under 2011 och 2012. Totalt kan det under perioden röra sig om att den rörliga räntan mer än tredubblas. En väldigt stor skillnad som är lite svår att ta till sig i dagsläget. Och som dessutom kan kännas trist med tanke på handlingsfrihet.

Det är lätt att vänja sig vid större konsumtionsutrymme som ger möjlighet att köpa saker som stått på önskelistan länge. Men för dig som står i begrepp att köpa nytt hus, har rörliga lån eller har lån där bindningstiden snart går ut gäller det att du garderar dig för kommande räntehöjning.

Det går att göra på litet olika sätt. Ett sätt är att ligga steget före och skaffa en räntebuffert för att anpassa ekonomin inför kommande räntehöjningar. För att du ska känna dig riktigt bekväm med din belåning behöver du räkna med att klara sju - åtta procents ränta. Skulle inflationen börja dra iväg behöver Riksbanken höja mer och bolåneräntan kan hamna där periodvis. Åtta procent betyder en dagskostnad efter skatt på 156 kronor eller 4 670 kronor per månad för miljonlånet jämfört med 900 kronor som en ränta på 1,55 procent innebar. Skillnaden i dagsläget är alltså runt 4,5 procentenheter efter skatt. Något som det kan vara läge att sätta undan varje månad.

Ett annat sätt att ligga före är att välja strategi när det gäller rörlig eller bunden ränta. Det finns ingen som med säkerhet kan säga hur räntorna kommer att utvecklas under åren framöver och det finns därför inte heller några garantier för vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt – rörlig eller bunden ränta. Det kan vara hugget som stucket vilket som lönar sig bäst av rörlig eller bunden femårsränta på fem års sikt.

Risk: Har du snäva marginaler kan det vara viktigast att begränsa dina maximala räntekostnader. Det finns flera strategier för detta: Helt bunden ränta eller en mix mellan rörligt och bundet, alternativt rörlig ränta under förutsättning att du löpande sätter av till en väl tilltagen räntebuffert eller att amortera ordentligt.

Trygghet: Hur stort trygghetsbehov har du? Vill du säkert veta hur stor din räntekostnad är får du i regel betala en högre ränta idag som en slags försäkringspremie för ökad trygghet. Välj bland samma strategier som under rubriken risk.

Betydelse: Räkna på hur mycket de olika alternativen kostar för just dig. Antingen får en högre ränta stora konsekvenser för din ekonomi. Eller så är dina lån kanske inte så stora så att skillnaden i kronor mellan de olika alternativen betyder så mycket.

Men för många kan det handla om att välja mer efter vad man känner sig bekväm med än att försöka hitta bästa läget. Och då kan det vara bra att förstå att mer riskspridning också betyder mindre chans till ”bästa” ränteaffär.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank