Hej Lennart. Jag förstår av din fråga att din ursprungliga kapitalpension idag är omgjord till en kapitalförsäkring. Det innebär att du, förutom att behålla den som den är också kan begära återköp vilket innebär att Folksam löser in försäkringen mot en viss avgift och du får ut ditt kapital.

Om du väljer att lösa ut ditt kapital är du fri att göra vad du vill. Det kan då vara bra att ta kontakt med en placeringsrådgivare som går igenom olika möjligheter utifrån din placeringshorisont, riskvillighet och hur dina övriga tillgångar är placerade.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP