Aktiemarknaderna världen över har från tid till annan varit väldigt turbulenta, med stora och snabba svängningar upp och ner. Under perioder när det finansiella klimatet är osäkert kan det vara frestande att avvika från sin långsiktiga sparstrategi, för slippa se sina besparingar minska i värde.

Men tänk på att det sällan lönar sig i längden att göra stora förändringar i sitt sparande när börserna är på väg neråt. Ett klassiskt fel som många gör är att sälja efter en nedgång och köpa när marknaden har gått upp igen. Ibland kan det vara bättre att ha lite is i magen och vänta in nästa uppgång.

Fondförsäkring är en sparform som passar de flesta. Du bestämmer själv vilken fondfördelning du vill ha i ditt sparande. Du väljer risknivå och byter fonder när du vill. Fondförsäkring innebär ofta högre avkastning än en traditionell försäkring men till skillnad från en traditionell försäkring har du ingen garanterad ränta. Pengarna kan alltså både öka och minska i värde beroende på hur marknaden svänger.

Sprid risken och bevaka din portfölj
När det gäller villigheten att ta risker är vi alla olika. Vissa tycker att höga risker är spännande och utmanande, medan andra inte kan sova gott om natten och upplever att för mycket står på spel. Välj därför en nivå som känns bra för dig. Risknivån i din placering styr du genom dina fondval och genom att fördela pengarna mellan flera fonder.

När spartiden är lång kan det vara klokt att placera en del av beloppet i högriskfonder som till exempel tillväxtmarknadsfonder. Svängningarna för dessa fonder är större än snittet – men på längre sikt ger de oftast en högre avkastning.

När tiden närmar sig för när pengarna ska börja plockas ut kan det vara smartare att minska andelen aktiefonder och i stället placera i räntefonder, som är en tryggare placeringsform.

Du är inte låst till de fonder du väljer från början utan kan när som helst byta fonder som inte håller måttet eller underpresterar. Att se över sina fonder med jämna mellanrum är därför jätteviktigt.

Sammanfattningsvis kan man säg att du ska tänka på tre saker när du väljer fonder:

  • Spartid – ju längre placeringshorisont, desto högre riskprofil kan du ha din fondportfölj


  • Risk – fonder kan både öka och minska i värde. Du har möjlighet till en till högre avkastning men det förutsätter att du accepterar en högre grad av risk, det vill säga att kursen svänger. För fonder som innehåller utländska placeringar tillkommer även valutarisken.


  • Riskspridning – du sprider risken genom att antingen spara i en fond med bred placeringsinriktning eller genom att ha flera olika fonder med olika placeringsinriktning.Det finns hjälp att få
Om du ändå tycker att det verkar krångligt finns det hjälp att få. Många företag erbjuder en förvaltningstjänst där du får hjälp med fondbyten och att se över dina fonder regelbundet. En professionell förvaltare sköter då dina fondbyten åt dig. Du behöver bara bestämma vilken risknivå du vill ha på ditt sparande och dina pensionspengar blir aktiva utan att du själv behöver vara det.

Viktigt att börja spara i tid
Pensionen känns för många avlägset, men den kommer fortare än du tror. Ju tidigare du börjar spara desto mindre behöver du avsätta per år för att du ändå ska få en bra pension.

Lycka till med sparandet!

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP