Jag önskar att jag kunde svara på din fråga för det vore mycket intressant att höra detaljerna. Nu har det inte kommit något lagförslag utan enbart en hint om att regeringen har för avsikt att lägga fram ett. På departementet säger man att detaljer ska presenteras närmare under våren. Om allt går vägen är tanken att lagen ska kunna gälla från nästa årsskifte.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank