Det är inte första gången bolåntagare brottas med frågan om de ska binda räntan och i nuläget tror jag osäkerheten är större än vanligt. Dels beroende på att fler än vanligt har rörlig ränta och dels finns fler osäkra faktorer än vanligt. Alla vet att ränteläget är extremt lågt och det gör många extra fundersamma.

När inleds höjningarna av boräntan
Den rörliga eller tremånaders bindningstid följer till stor del ändringen av reporäntan. Enligt Riksbankens senaste prognos kommer de att inleda höjningen av reporäntan under sommaren eller tidig höst. Men som alltid kan ny information tillkomma som flyttar tidpunkten för ändringen åt något håll.

Hur påverkar räntehöjningen räntekostnaderna
Räntekostnaderna för alla med rörlig ränta kommer att stiga ungefär i motsvarande grad som reporäntan höjs. Den rörliga eller tremånaders boränta ligger vanligtvis drygt en procent över reporäntan, vilket skulle innebära att boräntan ligger mellan 5 och 5,5 procent i december 2012, om Riksbankens senaste prognos slår in.

Att räntan stiger med runt 4 procentenheter kanske inte låter så mycket men räntekostnaderna stiger med flera hundra procent eftersom dagens ränteläge är så lågt. Som exempel kostar ett miljonlån idag med 1,59 procents ränta 15 900 kronor brutto per år. Om räntan landar på 5,5 procent blir räntekostnaden istället 55 000 kronor brutto.
Även om räntehöjningarna kommer stegvis under två och ett halvt år så kan det vara jobbigt för många hushåll att anpassa ekonomin efter de höjda kostnaderna. Speciellt om lånen är stora. Är lånet 2,5 miljon så blir kostnadsökningen närmare 100 000 kronor brutto per år.

Är det dags att binda räntan
Troligen kommer den rörliga räntan att vara det billigaste alternativet framöver. Samtidigt kan nya regleringar på bolånemarknaden komma att påverka. Och det kan finnas olika skäl till att välja en del av lånet till bunden ränta:

  • Stora lån i förhållande till inkomst

  • Osäker om framtidens ekonomiska förhållanden

  • Känner oro för kommande höjningar


En fördel är att man inte behöver binda hela lånet utan kan välja att binda en del. På så vis får du del av den billiga tremånadersräntan samtidigt som du vet räntekostnaderna för en annan del av lånet under vald bindningstid. Ett alternativ kan vara att välja halva bolånet till rörlig ränta och den andra halvan till bunden ränta med ett par olika bindningstider. Tänk på att inte binda längre tid än du tänker behålla bostaden eftersom du annars riskerar att betala ränteskillnadsersättning.

Ett annat alternativ är att behålla hela lånet rörligt och spara ett par tusenlappar i månaden på ett sparkonto per miljon som man har i lån. På det sättet byggs en buffert upp som kan användas till kommande högre räntekostnader.

Kommande reglering av bolånemarknaden
Just nu pågår diskussioner om olika typer av ändringar på bolånemarknaden. Finansinspektionen vill införa ett tak för hur hög belåningen ska vara på en bostad. De har inte beslutat exakt nivå ännu utan kommer att meddela senare i vår. Men troligen kommer det att bli mellan 75-90 procent av marknadsvärdet.
En annan diskussion som förs inom EU är att reglerna för bankernas upplåning kommer att ändras och innebära högre kostnader för bankerna. Det betyder i sin tur högre ränta för bolåntagare med kort bindningstid. Hur mycket det kommer att innebära för bolåntagare är ännu inte klart.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar