Hej Sandra!
Först och främst vill jag säga att jag tycker att det är oerhört klokt av dig att du redan nu tänker på att pensionsspara. Ju tidigare du börjar spara desto mindre behöver du avsätta per år för att du ändå ska få en bra pension.

Eftersom du har lång tid kvar till pension skulle jag rekommendera Fondförsäkring. Fondförsäkring är en sparform som passar de flesta. Du bestämmer själv vilken fondfördelning du vill ha i ditt sparande. Du väljer risknivå och byter fonder när du vill. Fondförsäkring innebär ofta högre avkastning än en traditionell försäkring men till skillnad från en traditionell försäkring har du ingen garanterad ränta. Pengarna kan alltså både öka och minska i värde beroende på hur marknaden svänger.

Sprid risken och bevaka din portfölj
När det gäller villigheten att ta risker är vi alla olika. Vissa tycker att höga risker är spännande och utmanande, medan andra inte kan sova gott om natten och upplever att för mycket står på spel. Välj därför en nivå som känns bra för dig. Risknivån i din placering styr du genom dina fondval och genom att fördela pengarna mellan flera fonder.

När spartiden är lång kan det vara klokt att placera en del av beloppet i högriskfonder som till exempel tillväxtmarknadsfonder. Svängningarna för dessa fonder är större än snittet - men på längre sikt ger de oftast en högre avkastning.

När tiden närmar sig för när pengarna ska börja plockas ut kan det vara smartare att minska andelen aktiefonder och i stället placera i räntefonder, som är en tryggare placeringsform.

Du är inte låst till de fonder du väljer från början utan kan när som helst byta fonder som inte håller måttet eller underpresterar. Att se över sina fonder med jämna mellanrum är därför väldigt viktigt.

Det finns hjälp att få
Om du ändå tycker att det verkar krångligt finns det hjälp att få. Många företag erbjuder en förvaltningstjänst där du får hjälp med fondbyten och att se över dina fonder regelbundet. En professionell förvaltare sköter då dina fondbyten åt dig. Du behöver bara bestämma vilken risknivå du vill ha på ditt sparande och dina pensionspengar blir aktiva utan att du själv behöver vara det.

När det gäller val av bolag ska du välja ett bolag som du känner förtroende för. Det kan vara bra att titta på hur bolagen agerat historisk men lika viktigt är hur de är rustade för att hantera framtiden. Är miljö och samhällsansvar viktigt för dig ska du titta på vilka bolag som ligger i framkant på detta område. Har du andra kriterier ska du se till att bolagen uppfyller dem.

Lycka till med sparandet!

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP