Det finns olika typer av obligationer, men jag gissar att du tänker på premieobligationer? Vanligtvis ger Riksgälden ut två premieobligationer per år. Nästa chans kommer i oktober 2010. Premieobligationer kan du köpa på http://www.riksgalden.se och där kan du även anmäla ditt intresse för att få information inför kommande försäljning. Du kan också vända dig till din bank eller nätmäklare för att köpa Riksgäldens premieobligationer. Vilka aktörer som är återförsäljare hittar du också på Riksgäldens hemsida.

PS. Tänk på att du måste ha ett VP-konto (värdepapperskonto) för att kunna köpa premieobligationer. Försäljningsperioden för en premieobligation är cirka två veckor.

Med Vänliga Hälsningar,

Emma Roslund Johansson, Sparexpert på Ikano Bank