Tittar man bakåt i tiden stämmer det att det i längden har varit billigare att ha en rörlig ränta. För de som har lyckats bindan vid rätt tidpunkt har det har dock också funnits perioder då det har varit billigare att ha bundna räntor.

Precis som du skriver i din fråga är en väldigt viktig parameter i beslutet om bundna eller rörliga räntor vilken koll och förutsägbarhet du vill ha på dina boendekostnader i framtiden. Oftast är de bundna räntorna högre än den rörliga räntan vid varje enskild tidpunkt och jag brukar jämföra skillnaden med en försäkringspremie. Genom att betala den premien vet du med säkerhet vad du kommer att få betala även imorgon, vilket kan vara bra om du har små marginaler i din privatekonomi. Om du istället väljer rörlig ränta kan det vara en bra idé att spara ihop till en räntebuffert som du kan ta av om räntan går upp.

Eftersom ingen vet hur räntorna kommer att utveckla sig så finns det inte heller något rätt eller fel i frågan om rörliga eller bundna räntor utan det beror på vad du tror om ränteutvecklingen och vilken trygghet du vill ha i din privatekonomi.

Lycka till med dina val!

Jessica Svantesson, Lånexpert, Ikano Bank