Ska man spara i fonder med tanke på den turbulens som är i marknaden nu? Det är nog en fråga som många funderar över. Börsen svänger upp och ned och ibland kraftigare än normalt som vi har sett prov på den senaste tiden. Jag tror att många av småspararna vill slippa att ständigt vara alerta för omplaceringar beroende på börsens humör. Därför tycker jag att det är viktigt att tänka strategiskt och långsiktigt för att slippa ständig koll på börsens utveckling. Men grunden är att vara beredd på att kursen på fonder alltid kommer att svänga upp och ned och därför är det enbart de pengar som du långsiktigt kan spara som ska placeras på börsen. Pengar du behöver inom ett par år bör du spara på annat sätt. Det är även lätt att tajmingen för uttag och insättningen blir fel. För att få ytterligare riskspridning är ett månadsspara bra, då det ger olika ingångsvärden på kursen. Genom ett månadssparande köps andelar i fonden i både upp och nedgång och det är naturligtvis mest fördelaktigt att köpa när börsen har sjunkigt.

Fonder är ett bra långsiktigt sparande
Ett eget sparande är viktigt att bygga upp för att känna en större frihet att kunna göra det man önskar. Både i det korta och i det längre perspektivet. Om du är osäker vilket sparande som är det bästa i din situation, ta hjälp. Det finns många bra rådgivare som ger råd och tips. Du kan även gå till fler olika rådgivare för att skapa dig en egen uppfattning och sedan bestämma vad som passar dig bäst.

Fördela sparandet
För pengar som du behöver inom ett par, tre år är ett vanligt sparkonto eller en kort räntefond att föredra för att inte ta för stor risk att värdet sjunker. Men fondsparande är ett mycket bra alternativ för sparpengar som du sparar på längre sikt. Det ger större möjlighet till högre avkastning än du kan få på sparkonto. Framför allt när du sparar till pensionen och har många år kvar är det viktigt att till stor del spara i aktiefonder.

När du ska välja fonder tänk såhär
  • Se till att få lagom risknivå för hela ditt sparande. Ta därför hänsyn till hur ditt tidigare sparande ser ut.

  • Är balansen bra mellan olika typer av fonder

  • Ju längre tid du ska spara desto större andel aktiefonder

  • Saknas någon intressant marknad i min portfölj

  • Finns det anledning att sluta spara i någon fond och välja en annan


Sparpengar ingår i giftorätten
Hur blir det med mina sparpengar om vi skiljer oss? Det är en fråga som jag har fått tidigare och är viktig för alla att fundera över. Det var en kvinna som undrade och berättade att hon är gift och har prioriterat sitt sparande under många år medan hennes make inte har sparat speciellt mycket utan konsumerat mer istället. Nu står de i begrepp att skilja sig och hon är orolig för att hennes sparpengar måste delas. Och enligt huvudregeln om man inte har skrivit äktenskapsförord ska all egendom inklusive sparkapitalet delas lika mellan henne och hennes make vid skilsmässan.

Skriv äktenskapsförord
Om de ekonomiska förhållandena är olika tycker jag att man ska fundera på att skriva ett äktenskapsförord. Genom att skriva ett äktenskapsförord går det att bestämma att viss egendom, exempelvis sitt sparkapital eller att all egendom ska vara enskild och därmed undantas från hälftendelning vid en eventuell skilsmässa i framtiden. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt, krävs att båda parter är överens och skriver under handlingen samt att den ska skickas in till tingsrätten för registrering.
För sambopar gäller inte hälftendelning av sparpengar vid separation, utan den som står som kontoinnehavare får enligt huvudregeln behålla hela kapitalet efter en separation.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar