Den svenska kronan har ju under en längre period ansetts vara undervärderad mot euron, varför en kronplacering har varit att föredra. Nu har Greklandskrisen fått euron att försvagas, snarare än att kronan har stärkts på egna meriter. Kronan framstår dock fortfarande som attraktiv, både kortsiktigt beroende på fortsatt turbulens i Eurozonen och långsiktigt, då svensk ekonomi, framför allt den statsfinansiella situationen ser relativt bättre ut samt att Sverige fortfarande har stora överskott i vår utrikeshandel. Men det är ju bara en prognos och inte en exakt vetenskap. Det finns förstås en risk att den svenska kronan försvagas i tider av oro, då världens kapitalmarknader skyr all form av risk, och små länder/valutor ofta tar stryk.

Om kapitalet sedan ska användas i euro så finns det ju ändå en poäng att i alla fall placera i euro. Det var inte en lätt fråga och jag tog hjälp av Länsförsäkringars chefekonom för att svara.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar