Hej,

Om du har en pension via jobbet (så kallad tjänstepension) stämmer det att du får dra av 12 000 kronor.

Om du däremot inte har en tjänstepension (så kallad inkomst av anställning utan pensionsrätt) så har du möjlighet att dessutom dra av 35 % av inkomsten dock max 10 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är i år 42 400 kronor. Det skulle innebära 10 x 42 400 = 424 000 kronor + 12 000 kronor . Det betyder att maxavdraget ligger på 436 000 kronor per år.

Med inkomst avses här inkomst av anställning/tjänst, det vill säga lön, eventuell. kostnadsersättning, bilförmån, bostadsförmån och ränteförmån.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP