Hej,
Ja om du lägger dina premieobligationer i en kapitalförsäkring måste du betala en årlig avkastningsskatt på cirka 0,84 % (2010) av försäkringens värde. Jag avråder dig därför att göra detta. Den garantiränta som du får i form av vinst, om du istället köper en serie obligationer om 10 – 50 stycken, är nämligen skattefri när den betalas ut. Skulle du dessutom få en högvinst så är också den skattefri. Vissa försäkringsbolag tar dessutom ut en kapitalavgift av varierande storlek.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP