Den första juli kom då Riksbanken med sitt besked om reporäntan. De höjer med 0,25 procentenheter. Hur Riksbanken skulle agera har länge diskuterats i olika sammanhang under ganska lång tid. Och det blev en höjning som de flesta experter antog. Men hur kommer den höjda reporäntan att påverka alla bolåntagare? Ja, denna höjning kommer inte att få någon större påverkan utan det som är mest intressant är vilken räntebana som Riksbanken bedömer är rimlig i dagsläget. Räntebanan visar i vilken takt som höjningarna beräknas komma under de närmaste åren. Och i deras senaste bedömning kommer reporäntan att höjas i ett lugnare tempo än vad de antog i våras. Men om ett par år får vi räkna med att reporäntan ligger runt 3 procent. Vilket i sin tur innebär drygt 4 procents rörlig boräntan eller räntan med tremånaders bindningstid.

Bolåneräntor med kort bindningstid kommer att öka framöver med anledning av höjningar av reporäntan men också på grund av de nya reglerna på bolånemarknaden som kommer att gälla för bankerna. Reglerna innebär ökade kostnader för bankerna som i sin tur tar ut högre ränta av bolånekunden. Hur mycket som de nya reglerna kommer att påverka bolåneräntan vet vi inte idag men det kan röra sig om runt 0,5 procentenhet.

Räkna på hur räntehöjningar påverkar din ekonomi
Ekonomin har blivit bättre för många hushåll på grund av låga bolåneräntor under lång tid och genom att jobbskatteavdrag har införts. Och det är lätt att anpassa sig till lägre utgifter och betydligt jobbigare när räntekostnaderna börjar stiga igen. Men de som har stora bolån har ofta bra marginaler i sin ekonomi och kommer därför att generellt klara omställningen på ett bra sätt. Men det finns hushåll som kommer att få det tufft ekonomiskt på några års sikt.
Jag tror att det är viktigt att man förbereder sig för kommande räntehöjningar om man har relativt stora lån. Det första man bör göra är att räkna på hur ökningen påverkar de egna lånen. Exempelvis om du har en miljon i lån blir höjningen drygt 1 600 kronor per månad om boräntan höjs med 2 procentenheter. När ränteavdraget är borträknat blir ökningen knappt 1 200 kronor per månad. Många som nyligen har köpt ett hus har flera miljoner i lån och får kännbart ökade räntekostnader. Även om ökningen kommer stegvis under lång tid måste hushåll med bolån ställa om sin vardagsekonomi och räkna med betydligt högre räntekostnader.

Ingen stor oro bland bolåntagare
Få bolåntagare ser boräntorna som ett hot mot sin privatekonomi enligt en undersökning som Länsförsäkringar nyligen gjorde. Endast 38 procent är oroliga för hur boräntorna kommer att slå mot den egna ekonomin varav 4 procent ser det som ett stort hot. Det som oroade mest är att bli arbetslös eller att bli sjukskriven. Visst kan man förstå att arbetslöshet och långtidssjukskriven slår hårt både mot privatekonomin och är svåra att planera. Dessutom blir det jobbigt på andra sätt för hela familjen. Däremot går det att planera för ökade räntekostnader så att det inte kommer som en överraskning.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar