Ja, det stämmer att reporäntan har varit oförändrad sedan ett bra tag. Reporäntan är en faktor som påverkar bolåneräntorna. Andra faktorer är upplåningskostnader, regelverk och risker. Det som har gjort att 3-månadersräntan har stigit är att upplåningskostnaderna har ökat med just 0,2 procentenheter sedan årsskiftet.

Det beror bland annat på att bankerna inte bara kan låna upp med kort upplåning utan måste låna upp med långa löptider till en högre ränta. Riksbanken har nu också flaggat upp för att nya likviditetskrav på bankerna (att man ska minska risken att inte kunna låna upp pengar) kan innebära att bolåneräntorna stiger mer än vad framtida höjningar av reporäntan leder till.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank